بسته های مطمئن تمام وقت برای کارشناسان

کار کافی نیست.هفت مرکز خدماتی و کارشناسی ما درمرکزتوسعه یافته Ems-Achse نه تنها مسئول آرزوها وخواسته های کارشناسان با لقوه هستند بلکه مسئول همسران و کودکان انها نیز میباشند. مهد کودک یا پیدا کردن اپارتمان یا کار برای هسران-این بسته های مطمئن ما برای کارشناسان میتوانند تصمیم گیری را اسان کنند.زیرا جایی که احساس راحتی دارید میتوانید نتیجه مطلوب ارائه دهید. با یکی از مدیران مسئول ما تماس بگیرید و کوپن خدمات را برای خودتان محفوظ نگه دارید.

مدیران مسئول

Manuela Verwold
Landkreis Grafschaft Bentheim
Nino-Allee 11
48529 Nordhorn
Tel. 05921 962308
fachkraefteservice@grafschaft.de

Interview mit Manuela Verwold

Nicole Bröker
Landkreis Emsland
Ordeniederung 1
49716 Meppen
Tel. 05931 444015
fachkraefteservice@emsland.de

Interview mit Nicole Bröker

Anke Behrend
Landkreis Wittmund
Osterstraße 1
26409 Wittmund
Tel. 04462 5031
fachkraefteservice@wirtschaftsfoerderkreis.de

Interview mit Anke Behrend

Johann Willms
Landkreis Leer
Bavinkstraße 23
26789 Leer
Tel. 0491 9994-2525
fachkraefteservice@landkreis-leer.de

Jann Peter Ubben
Landkreis Aurich
Fischteichweg 7-13
26603 Aurich
Tel. 04941 168030
fachkraefteservice@landkreis-aurich.de

Holger Fuß
Stadt Emden
Ringstraße 38b
26721 Emden
Tel. 04921 871751
fachkraefteservice@emden.de

Interview mit Holger Fuß

Anneliese Hanelt
Wachstumsregion Ems-Achse
Hauptkanal links 60
26871 Papenburg
Tel. 0800 36722473
hanelt@emsachse.de